artykuł nr 1

Witamy!

 
 
 
 

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 

ul. Kołłątaja 4 ; 82-500 Kwidzyn

tel./fax 55 279 30 22   www.aac.pl   e-mail: otir@post.pl